Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στις μεταλλικές κατασκευές γενικότερα έχοντας τρεις βασικούς πυλώνες οι οποίοι υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Κουφώματα αλουμινίου για χρήση οικιών και καταστημάτων.

Σιδηροκατασκευές για χρήση οικοδομική γενικότερα.

Μεταλλικές κατασκευές βαρέως τύπου από αλουμίνιο και σίδηρο για χρήση ναυπηγική και μεταλλικών κτιρίων.